Kategorier
Garagestädning

Garagestädning skapar trygghet i Stockholm

Fler och fler inser vikten av en ren och fräsch miljö för att förmedla omsorg och därför väljer fastighetsägare i Stockholm att investera i garagestädning.

Stora ytor kan ibland skapa en känsla av anonymitet, otrygghet och osäkerhet, särskilt om det inte finns så många människor där. Parkeringshus och stora källargarage kan vara en sådan yta och därför är det extra viktigt att hålla dem välskötta.

Ett sätt att skapa trygghet och välbefinnande är att ha generös belysning och kameraövervakning. Men för att det ska synas att belysning och övervakning verkligen har en effekt så behöver garaget också vara rent och fräscht. Därför är det många fastighetsägare som väljer att anlita företag för regelbunden garagestädning.

Vänta inte med garagestädning tills det behövs

Den som har ett eget garage vet hur lätt det är att det blir stökigt och smutsigt även om man inte kan förstå var det kommer ifrån. Man parkerar ju bara sin bil och går därifrån. Men bilar drar in grus och smuts och det blåser in löv och annat när garagedörren står öppen.

Har man ett eget garage vet man också att om man väntar för länge med att städa så blir det ett tungt jobb. Ett garage i offentlig miljö eller i en bostadsrättsförening har större genomströmning av människor och fordon och därför blir det ganska fort en hel del sand och smuts. Då gäller det att städa regelbundet.

Regelbunden garagestädning minskar slitaget

Om man regelbundet tar bort smuts och skräp så går det fortare att städa. Ingrodd smuts skadar väggar och pelare och kräver starkare rengöringsmedel. Risken är att man för att behålla en fräsch känsla kan bli tvungen att måla om.

Den som har avtal med ett företag som utför regelbunden garagestädning behöver inte oroa sig. Smuts och skräp tas regelbundet bort och golven tvättas rena från beläggningar och spill innan smutsen gror in och blir ett problem. Ett rent garage skapar trygghet.